Tag for the 'เกมส์สนุ๊กเกอร์'

เล่นเกมส์ Billiards Online Game เกมส์สนุ๊กเกอร์

Billiards Online GameBilliards Online Game:เป็นเกมส์ที่มีความสมจริงมาก ๆ เลยครับ ลักษณะการเล่นจะใช้เมาร์ในการควบคุมบังคับทิศทาง

วิธีการเล่น การควบคุม: ใช้เมาร์ในการบังคับ ควบคุมทิศทางที่จะยิง และความเเรงของการยิงขึ้นกับระยะเวลากดเมาร์ทางซ้าย Continuous To Play »